מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

התוכנית שתכשיר מנהיגות צעירה להתמודדות עם משבר האקלים במזרח התיכון

במסגרת שיתוף פעולה חדש בין אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והארגון האזורי אקו-פיס (EcoPeace Middle-East), מקנה האוניברסיטה חסות אקדמית לשתי תוכניות הכשרה ייחודיות ומשמעותיות לצעירים המעוניינים להרחיב את הידע שלהם על השפעות האקלים על המרחב המזרח תיכוני ולקבל כלים ליצירת שינוי חברתי ופתרונות להתמודדות.

שתי תוכניות חדשות בחסות אקדמית של האוניברסיטה יקנו לצעירות וצעירים ידע וכלים ליצירת שינוי חברתי ופתרונות להתמודדות עם השפעות האקלים על המרחב המזרח תיכוני, במסגרת שיתוף פעולה בין האוניברסיטה והארגון האזורי אקו-פיס (EcoPeace Middle-East).

הקשר החדש בין אוניברסיטת מחקר לבין ארגון סביבתי מוביל המקדם ידע ותכנים לציבור רחב ומתעניין, מעיד על המחויבות של שני הצדדים להשפיע על שמירת הסביבה והקיימות הן בתוך ישראל והן בין ישראל ושותפיה הקרובים. באחריותו האקדמית של פרופ' ירון זיו, ראש ביה"ס לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,  יתקיים שיתוף הפעולה, יתואמו התכנים, וסגל ביה"ס ירצה בפני משתתפי התוכניות.

התוכניות מחולקות לאזורית ומקומית:

התוכנית Climate Diplomacy Young Professionals היא תוכנית הכשרה אזורית לצעירים וצעירות מהמזרח התיכון (גילאי 20-35), הנמצאים ונמצאות בתחילת הדרך המקצועית ומעוניינים ללמוד על אתגרי האקלים והמים האזוריים, המציאות הגיאופוליטית של ישראל ושכנותיה במזה”ת ועל משא ומתן ותקשורת אפקטיבית. התוכנית כוללת מפגשים פרונטליים ווירטואליים, הכשרה מקצועית, סימולציות מו”מ וסיורים.

התוכנית Red Sea Keepers – "תוכנית הים המשותף", היא תוכנית הכשרה מקומית לתושבי ותושבות אזור אילת המקנה כלים לשמירה על מפרץ אילת וים סוף משינויי האקלים המהירים באזור. התוכנית מעניקה הכשרה על הסביבה הימית האתגרים וההזדמנויות במפרץ הים האדום, מעניקה כלים והכשרה לאקטיביזם סביבתי-קהילתי ומלווה פרויקטים מקומיים של משתתפים.ות לשיפור מצב הסביבה הימית הלכה למעשה.

הקשר החדש בין אוניברסיטת מחקר לבין ארגון סביבתי מוביל המקדם ידע ותכנים לציבור רחב ומתעניין, מעיד על המחויבות של שני הצדדים להשפיע על שמירת הסביבה והקיימות הן בתוך ישראל והן בין ישראל ושותפיה הקרובים. באחריותו האקדמית של פרופ' ירון זיו, ראש ביה"ס לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,  יתקיים שיתוף הפעולה, יתואמו התכנים, וסגל ביה"ס ירצה בפני משתתפי התוכניות. התוכניות מחולקות לאזורית ומקומית: התוכנית Climate Diplomacy Young Professionals היא תוכנית הכשרה אזורית לצעירים וצעירות מהמזרח התיכון (גילאי 20-35), הנמצאים ונמצאות בתחילת הדרך המקצועית ומעוניינים ללמוד על אתגרי האקלים והמים האזוריים, המציאות הגיאופוליטית של ישראל ושכנותיה במזה”ת ועל משא ומתן ותקשורת אפקטיבית. התוכנית כוללת מפגשים פרונטליים ווירטואליים, הכשרה מקצועית, סימולציות מו”מ וסיורים. התוכנית Red Sea Keepers – "תוכנית הים המשותף", היא תוכנית הכשרה מקומית לתושבי ותושבות אזור אילת המקנה כלים לשמירה על מפרץ אילת וים סוף משינויי האקלים המהירים באזור. התוכנית מעניקה הכשרה על הסביבה הימית האתגרים וההזדמנויות במפרץ הים
170

מעניין לקרוא עוד