מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

אנחנו איתך

3,700 סטודנטים וסטודנטיות חדשים צפויים להתחיל את שנת הלימודים תשפ"ג באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. עבורם גיבש דיקנט הסטודנטים, בראשותה של פרופ' ארנה אלמוג, תוכניות וקורסים שנועדו להקל על השתלבותם באוניברסיטה.

20 אלף סטודנטים צפויים לפתוח את שנת הלימודים תשפ"ג באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מתוכם יתחילו את לימודיהם קרוב ל- 3,700  סטודנטים חדשים.

למען השתלבותם המוצלחת של הסטודנטים הסטודנטיות החדשים מפעיל דיקנט הסטודנטים כמה תוכניות, וביניהן את התחל"ה (התנסות, הכנה, תגבור וחניכה ללמידה והעצמה) המהווה מעטפת ב-16 מחלקות הפועלות במסגרת הפקולטות למדעי הטבע ומדעי ההנדסה.

"אנחנו איתך" היא תוכנית נוספת שנועדה להקל על השתלבות הסטודנטים והסטודנטיות החדשים באוניברסיטה. כל סטודנט חדש זכאי לחונך חברתי שיסייע לו בתהליך ההתאקלמות באקדמיה, החל משלב הקבלה לאוניברסיטה ועד תום הסמסטר הראשון. פרויקט זה הוא חלק מהתפישה כי יצירת קהילה איכותית ומגובשת תסייע לסטודנט בהתאקלמות קלה יותר ותאפשר לו להגיע להישגים לימודיים טובים.

כמדי שנה מוצפת אוניברסיטת בן-גוריון באלפי בקשות של מועמדים ומועמדות חדשים ללימודי תואר ראשון. המחלקות המבוקשות ביותר הן: פסיכולוגיה בפקולטה למדעי הרוח והחברה; מדעי המחשב בפקולטה למדעי הטבע; הנדסת חשמל ומחשבים בקרב צמוד על ההובלה מול המחלקה להנדסת תוכנה בפקולטה למדעי ההנדסה; במסגרת הפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר שוב זוכה המחלקה לניהול לפופולריות עצומה. הלימודים לדוקטורט ברפואה (MD) הם הכי מבוקשים בפקולטה למדעי הבריאות.

כמו כן, ראוי לציין את הגידול בכמות הנרשמים למחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה, כחלק ממגמת ההתרחבות של בית הספר לקיימות ושינויי אקלים על שם זוננפלד-גולדמן.

בקמפוס האוניברסיטה באילת נפתחה תוכנית אקדמית ללימודי עבודה סוציאלית בתוך שנתיים. התוכנית נלמדת במתכונת חדשנית ומשולבת בהכשרה מעשית. היא כוללת התנסות ישירה בעשייה מקצועית בשירותים חברתיים מגוונים, עם אוכלוסיות יעד שונות, ומלווה בהדרכה אישית וקבוצתית. "לימודים במשך שישה סמסטרים רצופים יקלו מאוד על הסטודנטים מבחינה כלכלית ויאפשרו להם לסיים את לימודיהם בתוך שנתיים בלבד", אומר פרופ' יניב פוריה, דיקן קמפוס האוניברסיטה באילת.

ובתוך כך, שיתוף פעולה של האוניברסיטה ומשרד הקליטה הוליד את התוכנית "עולים לאקדמיה", מסלול לימודים לתואר ראשון המיועד לסטודנטים וסטודנטיות ממדינות דוברות רוסית, כאשר הקורסים יועברו בשפת האם שלהם.ן; המדינה תממן את שכר הלימוד במלואו, והאוניברסיטה תעמיד לרשות ה"עולים לאקדמיה" מגורים ותנאים נלווים במהלך לימודיהם. עד כמה שידוע, זוהי הפעם הראשונה בתולדות המוסדות להשכלה גבוהה בישראל שמסלול לימודים לתואר ראשון מתנהל כולו בשפה הרוסית.

20 אלף סטודנטים צפויים לפתוח את שנת הלימודים תשפ"ג באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מתוכם יתחילו את לימודיהם קרוב ל- 3,700  סטודנטים חדשים. למען השתלבותם המוצלחת של הסטודנטים הסטודנטיות החדשים מפעיל דיקנט הסטודנטים כמה תוכניות, וביניהן את התחל"ה (התנסות, הכנה, תגבור וחניכה ללמידה והעצמה) המהווה מעטפת ב-16 מחלקות הפועלות במסגרת הפקולטות למדעי הטבע ומדעי ההנדסה. "אנחנו איתך" היא תוכנית נוספת שנועדה להקל על השתלבות הסטודנטים והסטודנטיות החדשים באוניברסיטה. כל סטודנט חדש זכאי לחונך חברתי שיסייע לו בתהליך ההתאקלמות באקדמיה, החל משלב הקבלה לאוניברסיטה ועד תום הסמסטר הראשון. פרויקט זה הוא חלק מהתפישה כי יצירת קהילה איכותית ומגובשת תסייע לסטודנט בהתאקלמות קלה יותר ותאפשר לו להגיע להישגים לימודיים טובים. כמדי שנה מוצפת אוניברסיטת בן-גוריון באלפי בקשות של מועמדים ומועמדות חדשים ללימודי תואר ראשון. המחלקות המבוקשות ביותר הן: פסיכולוגיה בפקולטה למדעי הרוח והחברה; מדעי המחשב בפקולטה למדעי הטבע; הנדסת חשמל ומחשבים בקרב צמוד על ההובלה מול המחלקה להנדסת תוכנה בפקולטה למדעי ההנדסה; במסגרת הפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר שוב זוכה המחלקה לניהול לפופולריות עצומה. הלימודים לדוקטורט ברפואה (MD) הם הכי מבוקשים בפקולטה למדעי הבריאות. כמו כן, ראוי לציין את הגידול בכמות הנרשמים
297

מעניין לקרוא עוד

למה הכי כיף ללמוד אצלנו

775
Posts
7741
followers
59
following