מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מענק ERC יוקרתי לחוקר בתחום הקוונטים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מענק ה- ERC Starting Grant היוקרתי יינתן לד"ר ערן מניב מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב עבור הצעתו לפתח חומרים קוונטיים חדשים ואקזוטיים בתחום הפיזיקה הניסויית. הארגון מטעם האיחוד האירופי מממן חוקרים מצטיינים לניהול מחקרים פורצי דרך ברחבי אירופה.

ד"ר ערן מניב מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב עוסק בתחום הפיזיקה הניסויית בחקר מערכות מצב מוצק המתאימות להתקנים קוונטיים מהדור הבא. למחקר הזה יש השלכות קריטיות להבנת תופעות קוונטיות חדשות כמו מוליכות-על לא קונבנציונלית, מגנטיות מתוסכלת ומניפולציה חשמלית של סדרי מטען וספין.

ד"ר ערן מניב, פיזיקה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | צילום: דני מכליס
ד"ר ערן מניב, המחלקה לפיזיקה | צילום: דני מכליס

ד"ר מניב מוביל כיום קבוצת מחקר דינמית המסוגלת לסנתז, לייצר ולחקור את כל התופעות הקוונטיות הרצויות, ולמעשה מענק ה- ERC יאפשר לפתח חומרים קוונטיים חדשים ואקזוטיים להתקנים מחומרים שכבתיים ממתכות מעבר קלקוגאניות.

"קבלת מענק ה-ERC היא הזדמנות מדהימה עבורי להתמודד עם השאלות והמכשולים המאתגרים ביותר שהפיזיקה של המצב המוצק מציגה בפנינו בעזרת צוות של חוקרים מוכשרים כאן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב", ציין ד"ר מניב והוסיף: "המענק יאפשר לנו כעת לחקור תופעות פיסיקליות לא טריוויאליות עד קצה גבול היכולת האפשרית מבחינה טכנולוגית".

המענק מקנה עד 1.5 מיליון יורו ומימון נוסף של עד מיליון יורו עבור ציוד לאורך חמש שנים. ה ERC –(European Research Council) הינו ארגון מטעם האיחוד האירופי המממן חוקרים מצטיינים לניהול מחקרים פורצי דרך ברחבי אירופה. ה-ERC מציע ארבע תוכניות מענקי ליבה: מענקי התחלה ((Starting Grants , מענקי קונסולידטור (Consolidator Grants), מענקים מתקדמים (Advanced Grants) ומענקי סינרגיה (Synergy Grants). באמצעות תכנית המענקים  Proof of Concept'', הארגון מאפשר לגשר על הפער בין המחקר החלוצי לבין השלבים המוקדמים של מסחורו.

ד"ר ערן מניב מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב עוסק בתחום הפיזיקה הניסויית בחקר מערכות מצב מוצק המתאימות להתקנים קוונטיים מהדור הבא. למחקר הזה יש השלכות קריטיות להבנת תופעות קוונטיות חדשות כמו מוליכות-על לא קונבנציונלית, מגנטיות מתוסכלת ומניפולציה חשמלית של סדרי מטען וספין. ד"ר ערן מניב, המחלקה לפיזיקה | צילום: דני מכליס ד"ר מניב מוביל כיום קבוצת מחקר דינמית המסוגלת לסנתז, לייצר ולחקור את כל התופעות הקוונטיות הרצויות, ולמעשה מענק ה- ERC יאפשר לפתח חומרים קוונטיים חדשים ואקזוטיים להתקנים מחומרים שכבתיים ממתכות מעבר קלקוגאניות. "קבלת מענק ה-ERC היא הזדמנות מדהימה עבורי להתמודד עם השאלות והמכשולים המאתגרים ביותר שהפיזיקה של המצב המוצק מציגה בפנינו בעזרת צוות של חוקרים מוכשרים כאן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב", ציין ד"ר מניב והוסיף: "המענק יאפשר לנו כעת לחקור תופעות פיסיקליות לא טריוויאליות עד קצה גבול היכולת האפשרית מבחינה טכנולוגית". המענק מקנה עד 1.5 מיליון יורו ומימון נוסף של עד מיליון יורו עבור ציוד לאורך חמש שנים. ה ERC –(European Research Council) הינו
209

מעניין לקרוא עוד