מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מתווה לקליטה בפקולטות לרפואה בארץ של סטודנטים הלומדים בחו"ל וגויסו למלחמה בצו 8

לנוכח מצב המלחמה שניכפה על מדינת ישראל החל מיום שבת 7 באוקטובר 2023, סטודנטים ישראלים לרפואה הלומדים בחו"ל גויסו בצווי 8 לשרות מילואים ארוך. חלקם חזרו במיוחד לשרות, חלקם לא הספיקו לנסוע לחו"ל, ולחלקם לא התאפשרה חזרה להמשך הלימודים בחו״ל. פורום הדקנים של הפקולטות לרפואה שם לו למטרה לצמצם את הפגיעה בסטודנטים שגויסו בצו 8 מתוך הוקרה לתרומתם ולשם כך גובש מתווה לקליטת ושילוב סטודנטיות וסטודנטים אלו בפקולטות לרפואה בישראל.

רקע

לנוכח מצב המלחמה שניכפה על מדינת ישראל החל מה- 7.10.23, סטודנטים ישראלים לרפואה הלומדים בחו"ל גויסו בצווי 8 לשרות מילואים ארוך. חלקם חזרו במיוחד לשרות, חלקם לא הספיקו לנסוע לחו"ל, ולחלקם לא התאפשרה חזרה להמשך הלימודים בחו״ל.

פורום הדקנים של הפקולטות לרפואה שם לו למטרה לצמצם את הפגיעה בסטודנטים שגויסו בצו 8 מתוך הוקרה לתרומתם. לשם כך, התקיימו דיונים מעמיקים, חלקם בהשתתפות גורמים חיצוניים, על-מנת לגבש מתווה וקריטריונים מסודרים לשילוב הסטודנטים הנ״ל בפקולטות לרפואה בישראל, כבר בשנה"ל תשפ"ד, לפי הפירוט להלן.

  • המתווה לעיל הינו ייחודי וחד-פעמי, ונובע כולו ממלחמת "חרבות ברזל". הוא יחול על שנה"ל תשפ"ד בלבד. אין באמור מטה כדי להוות תקדים לקבלה ללימודים בשנים אחרות או בתחומי ידע אחרים.
  • כל הנקלטים במסלול לעיל יהיו חייבים בכל החובות האקדמיים במעבר משנה לשנה, ככלל הסטודנטים לרפואה בישראל.

מועמדים לבדיקת קבלה

  • מי שגויס בצו 8 מה- 7.10.23 (או בסמוך לאחר מכן, ועבר חיול לפני 15.11.23 - התאריך בו פורסם על התחלת הדיון במתווה) ושרת במילואים לפחות 30 ימים ו/או מי שקרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה נמנה על קבוצת החטופים או החללים בטבח שארע בשבת ה- 7.10.23.
  • מי שלומד רפואה / התקבל ללימודי רפואה בחו"ל במוסד מוכר עפ"י רפורמת פרופ' יציב.
  • לצורך ביצוע המתווה תוקם וועדת קבלה משותפת בה יהיו חברים נציגים מכל בתיה"ס לרפואה בישראל, אשר תדון בכלל הבקשות ותקבע את מספר המתקבלים לכל אחד מבתיה"ס לרפואה ולאילו תוכניות (שלוש, ארבע או שש שנתית), בהתאם ליכולת של כל אחד מבתיה"ס להגדיל את מספר הסטודנטים.
  • החלוקה למוסדות השונים תביא בחשבון את העדפות הסטודנטים. החלטת הוועדה תהיה סופית.

 

תנאי הבסיס לביצוע המתווה הוא קבלת מימון מלא מות"ת עבור קליטת הסטודנטים הנוספים שיתקבלו על פיו.

דרישות לקבלה לשנה א' בשנה"ל תשפ"ד

אישור קבלה לביה"ס לרפואה בחו"ל המוכר עפ"י רפורמת יציב.

ציון פסיכומטרי 700 לפחות.

סטודנטים מחו"ל בשנים ב'-ג'

שנה ב' – מי שעומד בקריטריונים לקבלה לשנה א' לעיל – יוכל להתקבל ללימודים  בארץ בשנה א' ולהיקלט כתלמיד מן המניין.

סטודנטים בשנה ב' ושנה ג' יוכלו לצבור ניקוד אקדמי במתכונת חילופי סטודנטים, בכפוף להערכת המוסדות את הסילבוס שלמדו ואת עמידתם במקצועות קדם, ובכפוף להסכמת מוסד האם בחו"ל ולהכרתו בקורסים שיילמדו בארץ. הסטודנט ישלים את לימודיו ויקבל את התואר ממוסד האם בחו"ל.

שנה ג' – ייבחן הסילבוס שנלמד ויוצעו קורסים בארץ לצורכי אקרדיטציה, בכפוף להסכמת המוסד בחו"ל ולהכרתו בקורסים בארץ. הסטודנט ישלים את לימודיו בחו"ל.

פרופ' יציב ממשרד הבריאות יסכם את האקרדיטציה האקדמית עם בתיה"ס לרפואה השונים בחו"ל. יסוכם מנגנון תקצוב ייחודי נפרד לקבוצה זו.

סטודנטים מחו"ל בשנה ד'

קבלה לבי"ס לרפואה בארץ על בסיס תואר ראשון ברפואה ממוסד מוכר בחו"ל.

תנאי סף – ציון 680 לפחות במבחן הפסיכומטרי וגם ציון 80 בסיום התואר הראשון.

סטודנטים יתקבלו למסלולים תלת-שנתיים או ארבע-שנתיים הקיימים,  או למסלולים ה- שש שנתיים הקיימים, בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.

סטודנטים מחו"ל בשנים ה'-ו'

מדובר בשנים המוקדשות לביצוע סבבים קליניים בבתי חולים. משרד הבריאות יפעל לקבלת  אקרדיטציה אקדמית לסבבים קליניים שיתבצעו בבתי חולים בישראל. ניתן יהיה לבצע את הסבבים בישראל במימון משרד הבריאות.

החלוקה לבתי החולים תתואם ע"י פורום דקני הפקולטות לרפואה. התואר יינתן ע"י המוסד בחו"ל, ובהסכמתו.

התייחסות למועמדים ללימודי רפואה בתשפ"ד בישראל, שלא נרשמו/התקבלו ללימודים בחו"ל

פורום דקאני הפקולטות לרפואה בישראל מוצא לנכון שבנוסף לקבוצת הסטודנטים לעיל, יש להוקיר גם מועמדים שנרשמו ללימודי רפואה במסלול השש-שנתי בשנה"ל תשפ"ד, גויסו בצו 8 לאחר ה- 7.10.23 בדומה לעמיתיהם שנרשמו לבתי ספר בחו"ל, עברו את כל מסלול הקבלה לרפואה, לא התקבלו לאף אחד מבתי הספר לרפואה בישראל, אך לא נרשמו/התקבלו ללימודי רפואה בחו"ל.

הפורום סבור שיש לאפשר לאחדים מהם להיקלט בלימודי הרפואה בישראל בתשפ"ד – יחד עם הקבוצה של הסטודנטים מחו"ל.

יגובשו בהקדם קריטריונים לקליטה של מספר מצומצם של מועמדים כאלה ללימודי רפואה בתשפ"ד.

מתווה זה יתפרסם בנפרד בהקדם.

 

מועמדות ומועמדים שעומדים בקריטריונים, עליכם לפנות למייל הייעודי:

VERA.REFUA@GMAIL.COM

 

רקע לנוכח מצב המלחמה שניכפה על מדינת ישראל החל מה- 7.10.23, סטודנטים ישראלים לרפואה הלומדים בחו"ל גויסו בצווי 8 לשרות מילואים ארוך. חלקם חזרו במיוחד לשרות, חלקם לא הספיקו לנסוע לחו"ל, ולחלקם לא התאפשרה חזרה להמשך הלימודים בחו״ל. פורום הדקנים של הפקולטות לרפואה שם לו למטרה לצמצם את הפגיעה בסטודנטים שגויסו בצו 8 מתוך הוקרה לתרומתם. לשם כך, התקיימו דיונים מעמיקים, חלקם בהשתתפות גורמים חיצוניים, על-מנת לגבש מתווה וקריטריונים מסודרים לשילוב הסטודנטים הנ״ל בפקולטות לרפואה בישראל, כבר בשנה"ל תשפ"ד, לפי הפירוט להלן. המתווה לעיל הינו ייחודי וחד-פעמי, ונובע כולו ממלחמת "חרבות ברזל". הוא יחול על שנה"ל תשפ"ד בלבד. אין באמור מטה כדי להוות תקדים לקבלה ללימודים בשנים אחרות או בתחומי ידע אחרים. כל הנקלטים במסלול לעיל יהיו חייבים בכל החובות האקדמיים במעבר משנה לשנה, ככלל הסטודנטים לרפואה בישראל. מועמדים לבדיקת קבלה מי שגויס בצו 8 מה- 7.10.23 (או בסמוך לאחר מכן, ועבר חיול לפני 15.11.23 - התאריך בו פורסם על התחלת הדיון במתווה) ושרת במילואים לפחות
597