מרכז הנגב לקיימות

אמידת קיימות

מדע הקיימות בוחן את הקשרים שבין מערכות אנושיות למערכות סביבתיות. קשר זה מאופיין בשורה של השפעות הדדיות ושל משובים מורכבים. מדע זה, אשר שואף ללמוד לעומק את טיבם של אותם קשרים, נדרש לניטור ומעקב אחר התופעות השונות על פני זמן ובקני מידה שונים.

ההכרה ההולכת וגדלה בצורך לבחון את מצב הסביבה והחברה לצד הבנת הגורמים אשר הביאו למצב בהווה והתרומה הפוטנציאלית של צעדים שונים לשינוי בעתיד, הביאו בשנים האחרונות לפיתוח שיטות וגישות שונות ברחבי העולם לאמידת הקיימות. פיתוח מערכות אינדיקטורים ואינדקסים לצד יצירת סימולציות ותרחישים לשינוי בעתיד יכולים לתרום רבות ליצירת מודעות וכאמצעי להתוויית כיוון פעולה של קהילות שונות ומערכות ציבוריות. הצטרפותה של מדינת ישראל לגופים בינלאומיים שונים (לדוגמא ארגון ה-OECD) ומחויבותה להסכמים בינלאומיים מחייב פיתוח 'ויישור קו' עם גישות ושיטות חדשות לבחינת היבטים שונים של הקיימות אשר יהוו ניטור ומעקב ארוך טווח אחר 'הביצועים' של החברה והכלכלה הישראלית. מרכז הנגב לקיימות בוחן היבטים שונים של קיימות החברה, הכלכלה והסביבה בישראל החל מרמת משקי הבית וקהילות שונות, דרך הרמה היישובית / עירונית, האזור, ומדינת ישראל כולה.

Eilat Mobile

חשבונאות פחמן עבור העיר אילת

בעולם עירוני, המפתח להתמודדות עם שינוי האקלים מצוי בערים. אלא שדפוסי פליטת גזי החממה משתנים בין עיר לעיר. מרכז הנגב לקיימות, בשיתוף עם עיריית אילת והיחידה הסביבתית אילת - איילות, אומדים את פליטות הפחמן הישירות והעקיפות של אילת ובוחנים את תרומתם של צעדים שונים לצמצום הפליטות.