מרכז הנגב לקיימות

אודות מרכז הנגב לקיימות

מרכז הנגב לקיימות

לפני כשני עשורים הוקם 'מרכז הנגב לפיתוח אזורי' על ידי פרופ' יהודה גרדוס. המרכז היווה זרוע מחקרית יישומית של המחלקה למדעי הסביבה, גאואינפורמטיקה ותכנון ערים ושל הפקולטה למדעי הרוח והחברה כחלק מהתפיסה הייחודית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב להיות חלק מהאזור ולתרום לפיתוח מרחב הנגב.

במשך שנות פועלו צבר המרכז מוניטין רב והפך לכתובת מרכזית לחוקרים במגוון תחומים, למתכננים ומקבלי החלטות מהמגזר הציבורי, ועבור המגזר העסקי. פעילות המחקר עסקה בתחומים רבים של פיתוח אזורי, לרבות: פיתוח תעשייה ותעסוקה, הון אנושי, קידום החינוך בקרב אוכלוסיות הבדואים שבנגב, איכות הסביבה וכדומה.

בשנת 2015 החליטה המחלקה למדעי הסביבה, גאואינפורמטיקה ותכנון ערים לחדש את פעילות המרכז תחת השם 'מרכז הנגב לקיימות'. המרכז מקדם מחקר יישומי בתחומי הקיימות השונים, תוך מתן דגש על מגוון הקשרים שבין היבטים חברתיים, תרבותיים, כלכליים וסביבתיים, ובקני מידה מרחביים שונים במרחב הנגב ומחוצה לו. המרכז מקדם מחקר בקרב הקהילה האקדמאית וכן תומך ויוזם מחקר יישומי תוך בחינת התרומה של צעדי מדיניות ופרקטיקות תכנון שונות לקיימות המקומית, האזורית, הלאומית והגלובאלית.

מרכז הנגב לקיימות מפעיל ארבע זרועות נושאיות והן: קיימות עירונית, פיתוח אזורי, תכנון אלטרנטיבי (התכנונייה) ואמידת קיימות. ייזום וקידום של מחקר אקדמאי ויישומי תחת כל אחת מארבע הזרועות מחייב שיתוף פעולה בין-תחומי ובין-מגזרי. המרכז שואף להוות אבן שואבת לחוקרים מתחומים ומארגונים שונים, ומקור ידע לגופים ציבוריים ופרטיים מחוץ לאקדמיה.