מרכז הנגב לקיימות

Negesus 2600X1400

מרכז הנגב לקיימות

תחומי מחקר

Sustainabilty
plus
קיימות עירונית
ערים מהוות מוקד לפעילות חברתית, כלכלית, תרבותית ופוליטית ענפה ומרחב התורם לשגשוג וקידום החברה האנושית. אחד האתגרים העומדים בפני החברה האנושית במאה ה-21 הוא פיתוח בר קיימא עירוני.
Development
plus
פיתוח אזורי
בשנים האחרונות זיהו ממשלות ישראל את הנגב כיעד עיקרי לפיתוח, תוך ניצול מרחב האפשרויות הגלומות בו. שורה של פרויקטים הנמצאים בשלבים שונים של פיתוח מקודמים בנגב בימים אלו.
Plan
plus
התכנונייה
מיזם "התכנונייה" שואף לתרום לקהילות מוחלשות בנגב באמצעות שילוב סטודנטים בעבודה תכנונית בקהילות השונות, הגדרת צרכים, בניית פרוגראמות, תכנון תכניות חלופיות והכנת תיקי פרויקטים עבור הקהילות השונות.
Assessment
plus
אמידת קיימות
ההכרה ההולכת וגדלה בצורך לבחון את מצב הסביבה והחברה לצד הבנת הגורמים אשר הביאו למצב בהווה והתרומה הפוטנציאלית של צעדים שונים לשינוי בעתיד, הביאו בשנים האחרונות לפיתוח שיטות וגישות שונות ברחבי העולם לאמידת הקיימות.

פרויקטים

השפעות חברתיות וכלכליות של מעבר בסיסי צה"ל לנגב

המחקר מתעמק בהשלכות הצפויות של מעבר בסיסי צה"ל לנגב, באמצעות התעמקות בשלושה מישורים: הפיתוח העירוני, התחבורה, האוכלוסייה. המחקר מתמקד באיתור הפערים בין השאיפות של הגורמים השונים המעורבים בתהליך ובמידה בה הפיתוח הצפוי יתקיים על פי עקרונות של קיימות חברתית וסביבתית.

אינדקס קיימות עירונית - תל אביב-יפו

המערכת העירונית כוללת מרכיבים רבים ומגוונים אשר צורכים משאבים ופולטים מזהמים שונים המשפיעים על הסביבה המקומית, האזורית / לאומית, והגלובלית. מידת התלות וההשפעה העירונית הינה פועל יוצא של שורת מאפיינים עירוניים כגון: מיקום העיר, גודלה, הרכב אוכלוסייתה, אופייה, מערכת הניהול העירונית, ועוד שורה של גורמים מעצבים.

השנתון הסטטיסטי של החברה הבדואית בנגב

האוכלוסייה הבדואית הינה אוכלוסייה ייחודית בתרבותה ובאורחות חייה. מאז קום מדינת ישראל ועד היום עוברת אוכלוסייה זו תהליכים חברתיים שונים, והיא ניצבת כיום בפני מגוון אתגרים, חברתיים, תרבותיים, כלכליים וסביבתיים. בנגב חיים כיום כ-200,000 בדואים, אולם המידע הקיים אודות מרכיבים שונים של חברה זו חסר.