המרכז לחקר הפדגוגיה, שותפויות אקדמיה-שדה
כנסים ואירועים

חיפוש

חיפוש

העשייה במרכז

מחברים בין מחקר חינוכי ובין העשייה החינוכית בשטח​

תהליכי העבודה שלנו

1

עשייה משותפת

השותפויות בהובלת המרכז מבקשות להתמודד עם אתגרים מורכבים בשדה החינוך באמצעות מחקר ופיתוח כלים חינוכיים ומשאבי למידה. פרויקטי השותפויות מתמקדים בפיתוח תהליכים ופרקטיקות בתוך הקשרי העבודה החינוכית בעזרת איסוף וארגון ידע מחקרי רלוונטי ומחקר שיטתי. תהליכי המחקר והפיתוח נעשים יחדיו על ידי חוקרים.ות, אנשי.ות חינוך, ובליווי של צוות המרכז לחקר הפדגוגיה. במסגרת העבודה המשותפת, השותפים מאפיינים יחדיו את הבעיה החינוכית, מגדירים את מטרות השותפות, מפתחים כלים יישומיים, ובוחנים את התאמתם לשטח ודרכי הטמעתם.
2

מידע מחקרי לכלים מעשיים

השותפויות פועלות להבניית ידע, פיתוח מיומנויות בתחומים שהם ליבת העשייה המחקרית של החוקרים אשר עובדים איתנו. במסגרת עבודת השותפות, מונגש ידע מחקרי קיים וידע מחקרי חדש הנאסף בהקשר המקורי, ונעשה שימוש בידע בפיתוח כלים חינוכיים זמינים ויישומים.
3

למידה ומשוב משותפים

השותפויות שלנו נבנות לאור עקרונות של תהליכי למידה ומשוב, ומבוססות על כלים כגון חקר הפרקטיקה, באמצעותם ישנה התנסות ב ושיפור הכלים שפותחו. כך הכלים והפרקטיקות נהנות מתובנות הנולדות מתוך התנסות בשטח, נוסף לידע והמומחיות המחקרית, דבר המבטיח התאמה מירבית להווי החיים, התרבות, ומערכת החינוך הישראלית