מכון המפרי למחקר חברתי ותרבותי

פעילות מכון המפרי - תשע"ז

מכון המפרי מחדש פעילותו

מכון המפרי מחדש פעילותו

במהלך חודש נובמבר 2016 מכון המפרי שב לעשייה, לאחר 6 שנים של חוסר פעילות.

בראשותו של המכון המחודש עומד פרופ' יאיר נוימן. מכון המפרי למחקר חברתי פועל כמכון מחקר פקולטי עצמאי בפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

המכון נוסד בשנת 1978 וקידם פעילות בין-תחומית, תוך התייחסות לסוגיות חברתיות מרכזיות ובמטרה לקדם את החברה בנגב ובישראל.

המכון קידם מחקרים אקדמאיים ויישומיים ויזם סמינרים פקולטיים. הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב פעלה לחידוש פעילותו של מכון המפרי למחקר חברתי ולמיצובו כגוף חוצה גבולות, אשר מחבר בין תחומי לימוד בפקולטה, בין חוקרים לתלמידי מחקר לתואר דוקטור, ובין האקדמיה לציבור הרחב.

מכון המפרי מתמקד בחשיבה אסטרטגית במחקר חברתי ומעודד מצוינות בקרב תלמידים וחוקרים צעירים במדעי הרוח והחברה, תוך הקניית מיומנויות מחקר וידע, ותוך העמקת יכולות החשיבה האסטרטגית של עמיתיו.

בשנת הלימודים תשע"ז המכון פתח תכנית מצוינות לתלמידי ותלמידות תואר שלישי בפקולטה. מטרת התכנית היא לחבר תלמידים ותלמידות לתואר שלישי ליצירת צוות חשיבה בעל אוריינטציה רב-תחומית מובהקת.

הצוות מתמקד בניסיון להתמודד עם בעיות ברמה האסטרטגית, תוך פיתוח של יצירתיות מחשבתית.

להלן שמות ששת הדוקטורנטים הזוכים בתכנית לשנת תשע"ז:

 1.  בן לולו אלעזר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 2. בר נוי אביב, המחלקה לתקשורת
 3. סימחי מיטל, המחלקה לעבודה סוציאלית
 4. עמרם עזריקם, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 5. פורטונוב נאמן ילנה, המחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה
 6. רביד עודד, המחלקה לכלכלה

להלן רשימת שאר חברי המכון:

ראש המכון - פרופ' יאיר נוימן, המחלקה לחינוך

וועדת היגוי:

 1. יו"ר הוועדה: פרופ' חיים היימס, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, המחלקה להיסטוריה כללית
 2. פרופ' איסמעיל אבו סעד, המחלקה לחינוך 
 3. פרופ' נלי אליאס, המחלקה לתקשורת
 4. ד"ר רות ג'יניאו, המחלקה להיסטוריה כללית 
 5. ד"ר דני כהן זדה, המחלקה לכלכלה 
 6. פרופ' אריאל כהן, המחלקה לספרויות זרות ובלשנות

מנהלנית:

בת-אל גוזלן