מכון המפרי למחקר חברתי ותרבותי

אודות מכון המפרי

מכון המפרי למחקר חברתי פועל כמכון מחקר פקולטי עצמאי בפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

המכון נוסד בשנת 1978 וקידם פעילות בין-תחומית, תוך התייחסות לסוגיות חברתיות מרכזיות ובמטרה לקדם את החברה בנגב ובישראל. המכון קידם מחקרים אקדמאיים ויישומיים ויזם סמינרים פקולטטיים.

הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב פעלה לחידוש פעילותו של מכון המפרי למח​קר חברתי ולמיצובו כגוף חוצה גבולות, אשר מחבר בין תחומי לימוד בפקולטה, בין חוקרים לתלמידי מחקר לתואר דוקטור, ובין האקדמיה לציבור הרחב.

מכון המפרי מתמקד בחשיבה אסטרטגית במחקר חברתי ומעודד מצוינות ​בקרב תלמידים וחוקרים צעירים במדעי הרוח והחברה, תוך הקניית מיומנויות מחקר וידע, ותוך העמקת יכולות החשיבה האסטרטגית של עמיתיו.

בשנת הלימודים תשע"ז המכון פתח תכנית מצוינות לתלמידי ותלמידות תואר שלישי בפקולטה.

מטרת התכנית היא לחבר תלמידים ותלמידות לתואר שלישי ליצירת צוות חשיבה בעל אוריינטציה רב-תחומית מובהקת. הצוות מתמקד בניסיון להתמודד עם בעיות ברמה האסטרטגית, תוך פיתוח של יצירתיות מחשבתית.​