מכון המפרי למחקר חברתי ותרבותי

פעילות מכון המפרי - תשפ"ג

קול קורא לסמינר המפרי תשפ"ג בנושא " פליטוּת".

מכון המפרי הינו מכון למחקר חברתי ותרבותי בפקולטה למדעי הרוח והחברה. מידי שנה המכון מקיים סמינר לדוקטורנטיות.ים מצטיינות.ים של הפקולטה.

בשנת תשפ"ג סמינר מכון המפרי יעסוק בסוגיית הפליטוּת, על הקשת הדיסציפלינרית של מדעי הרוח והחברה. מושג הפליט מוכר עוד מהעת העתיקה: גירושי עמים וקהילות ממדינותיהם, בריחה עקב רדיפות או מלחמה, גלות פוליטית ועוד.

בהקשר היהודי מוכרים לנו גלות בבל והגירוש/בריחה ממצרים; בהקשר המוסלמי ידועה ההיג'רה – בריחתם של מוחמד ומאמיניו ממכה למדינה (כאן גם הקישור האטימולוגי למילה "הגירה").

בעידן המודרני, שתי מלחמות העולם הביאו לתפיסה של הפליטוּת כמעמד פוליטי, ובועידת ז'נבה ב-1951 נקבעו פרמטרים להגדרת פליטים. פרמטרים אלו נוגעים ברובם לסכנת חיים הנשקפת לפליט במדינת מוצאו – עקב רדיפה דתית, גזעית או פוליטית, תנאי מלחמה קשים, אך לצד אלו קיימות גם קבוצות חסרות מעמד אזרחי (לרוב כתוצאה מכיבוש). כהמשך ישיר לעיסוק הפוליטי בפליטים, השיח האקדמי בנושא פרח החל מהמחצית השניה של המאה העשרים.

מחקר הפליטוּת (Refugee Studies) מעוגן כיום ברובו במדעי החברה, ועוסק בפליטים ובהגירה מתוך פרספקטיבות של תחומי הכלכלה, המשפט, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה ועוד.

לצד מחקרים מתחומי מדעי החברה, מכון המפרי מזמין לסמינר זה גם חוקרים המציעים חשיבה על הנושא מכיוון חקר התרבות, הספרות, ההסטוריה וכמובן הפילוסופיה, על כל גווניה.

נשמח להתייחסויות תיאורטיות לנושא, החל ממונח ה"הומו סאקר" (Homo sacer) ברומא העתיקה (ודרך פרשנותו המודרנית של ג'ורג'ו אגמבן למונח זה), דרך תיאורי גלות לאורך ההסטוריה (כולל עמדתו הרדיקלית והפריבילגית, יש לומר, של ויקטור הוגו, 1875), וכלה בסוגיות ייחודיות עכשוויות, הנוגעות למשבר הפליטים והפליטוּת במאה העשרים ואחת.

אנו מזמינים את משתתפי הסמינר להרחיב את הגדרת המונח, ולדון במצב הפליטוּת הן באזורנו הגיאו- פוליטי, והן בשאר העולם.

מכון המפרי מזמין דוקטורנטיות.ים שהצעת המחקר שלהם אושרה (או תאושר עד פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג), ושתחומי המחקר שלהן.ם עשויים לתרום לדיון בנושא הפליטוּת להגיש מועמדות לסמינר על הנושא.

מטבעו, מכון המפרי מציע פלטפורמת מחקר אינטרדיסציפלינרית, תוך פתיחות לשיטות מחקר כמותניות, איכותניות, תיאורטיות והיברידיות.

במפגשים שיתקיימו אחת לשבועיים לאורך כל שנת הלימודים (ימי חמישי 14:00-16:00 ) עמיתי המפרי ינתחו יחדיו מקרי מבחן ועמדות תיאורטיות ומתודולוגיות שונות הנוגעות למושג הפליטוּת. במסגרת הסמינר יתקיימו גם הרצאות אורח של חוקרים מובילים בתחום.

עמיתות.י המפרי יקבלו מלגה בגובה 11,088 ש"ח ויהיו מחוייבות.ים להשתתף באופן פעיל בכל מפגשי הסמינר. הסמינר הינו בעל ערך של 2 נק"ז (1 נק"ז בכל סמסטר), ומוכר כחלק מנקודות החובה הפרונטליות במסגרת לימודי הדוקטורט באב"ג.

לצורך הגשת מועמדות נא לשלוח מכתב עניין (letter of interest) באורך של עד 500 מילים, המדגיש את התאמת המחקר ותרומתה.ו האפשרית של הדוקטורנט.ית לסמינר השנה, בצירוף שני מכתבי המלצה – אחד ממנחת.ה הדוקטורט,

עד לתאריך 30 בספטמבר 2022 ל- humphrey@bgu.ac.il.​

לפרטים/שאלות ניתן לפנות לגב' לובה אחונדוב, באותה כתובת דוא"ל.