מכון המפרי למחקר חברתי ותרבותי

פעילות מכון המפרי - תשע"ט

מכון המפרי- תכנית המצטיינים, תשע"ט

גבולות תוחמים ויוצרים ישויות פיזיות, חברתיות ומדיניות. כמושג המבטא תיחום בין ישויות פיזיות, הגבול משקף תפישות מרחב שונות; כמושג המבטא תיחום בין קבוצות חברתיות, הגבול משקף זכויות, נגישות למשאבים והיררכיה; כמושג המבטא תיחום בין מדינות, הגבול משקף יחסי כוחות פוליטיים. הגבול תוחם את אינספור הישויות הסובבות אותנו, ובכך הוא מסייע לנו להמשיג אותן להשליט בהן סדר. כמרכיב כה מרכזי ביצירת סדר, בחלוקת משאבים ובתהליכי חשיבה והמשגה, גבולות הם מושא למחלוקות, למשא ומתן ולמאבקים, לא פעם אלימים.

סמינר המצטיינים של מכון המפרי בשנת הלימודים 2018–2019 יוקדש לבחינת מגוון רחב של סוגיות הקשורות לגבולות. הסמינר עתיד לכנס חוקרות וחוקרים שיתמקדו בשנה זו בבחינת סוגיות הנוגעות לתהליכים של יצירת גבולות, למשל גבולות פוליטיים ופיזיים התוחמים טריטוריות ויחידות מדיניות, גבולות אידיאולוגיים המבדלים זרמים רעיוניים ומגדירים יחידות פוליטיות (מפלגות, מחתרות), גבולות המגדירים יחידות יצור, משקים ומדיניות כלכלית (עלויות עסקה, מכסים, התנהגות אסטרטגית), גבולות חברתיים התוחמים חלוקות ושיוכים חברתיים (מעמד, מגדר) וגבולות של התמסדות המאפיינים קבוצות בעלות עניין משותף (למשל קבוצות תמיכה בחולים או בקורבנות של עוול מסוים). בהמשך לשאלת יצירת הגבולות הסמינר יבחן, תוך הדגשת זוויות ראייה תרבותיות, כיצד גבולות לסוגיהם השונים משתלבים בהגדרות וביצירת טיפולוגיות המעצבות את האופן שבו אנו ממשיגים חברה, מגדר, יחסי כוחות ועוד.

בחינת שאלת הגבולות נדרשת מחד גיסא לדיון בכוחות המשמרים גבולות וחלוקות ומאידך גיסא לדיון בהתפתחויות העשויות לערער ולשנות גבולות ולעתים אף לבטלם כליל, כמו, למשל, תהליכי גלובליזציה כלכלית ופוליטית או התפתחויות טכנולוגיות בתחום התקשורת, המפרקות בעשורים האחרונים מבנים חברתיים ופוליטיים רבי-שנים ומייצרות במקומם קהיליות, ארגונים וחברות כלכליות חדשות, ואף מעצבות דפוסי תקשורת חדשים. התהליכים וההתפתחויות הללו מעוררים שאלות הנוגעות למאפיינים של הגבולות (חדירוּת מול אטימות), לתחזוקת הגבולות (שיטור) לשימור גבולות (חיץ פיזי, סנקציות חברתיות), ולעומתם – לפריצת גבולות, הרחבתם או לעקיפתם (הברחות, הגירות).

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים העוסקים בסוגיית הגבולות, כפי שהיא מוצגת כאן, ואף בהיבטים אחרים הנוגעים לסוגיה זו, להצטרף לקבוצת המחקר "גבולות, הגבלות והגדרות" של מכון המפרי בשנת הלימודים 2018–2019.      

להלן שמות ארבעת מלגאי הפוסט-דוק הזוכים בתכנית לשנת תשע"ט:

 1. ד"ר אלעד כרמל
 2. ד"ר מהא סבאח
 3. ד"ר ניצן רותם, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 4. ד"ר עודד שטיינברג, המחלקה להיסטוריה כללית

להלן שמות שמונת הדוקטורנטים הזוכים בתכנית לשנת תשע"ט:

 1. יונס (יונה) אבידור, המחלקה למזרח תיכון
 2. תומר איפרגן, המחלקה לכלכלה
 3. נועה דודיאן, המחלקה למזרח תיכון
 4. עירית נזר, המחלקה לספרות עברית
 5. נטע עמר שיף, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
 6. אילה פז, המחלקה לפוליטיקה וממשל
 7. מלכה שחם, המחלקה לתקשורת
 8. אלמוג שמחון, פסיכולוגיה

ראש המכון

פרופ' נמרוד הורביץ, המחלקה למזרח תיכון

וועדת היגוי:

 1. יו"ר הוועדה: פרופ' חיים היימס, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, המחלקה להיסטוריה כללית
 2. ד"ר שרי אהרוני, התכנית ללימודי מגדר
 3. פרופ' נלי אליאס, המחלקה לתקשורת
 4. ד"ר קרין ואן דר בק, המחלקה לכלכלה
 5. פרופ' אורן יפתחאל, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
 6. פרופ' עידו גייגר, המחלקה לפילוסופיה

מנהלנית:

בת-אל גוזלן