מכון המפרי למחקר חברתי ותרבותי

Humphrey Center 2600X1400 3

מכון המפרי למחקר חברתי ותרבותי

מכון המפרי חידש פעילותו

במהלך חודש נובמבר 2016 מכון המפרי שב לעשייה, לאחר 6 שנים של חוסר פעילות.

מכון המפרי למחקר חברתי פועל כמכון מחקר פקולטטי עצמאי בפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

המכון נוסד בשנת 1978 וקידם פעילות בין-תחומית, תוך התייחסות לסוגיות חברתיות מרכזיות ובמטרה לקדם את החברה בנגב ובישראל. המכון קידם מחקרים אקדמאיים ויישומיים ויזם סמינרים פקולטיים.