מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה
ג'מאעהתואר שני יצירת קשר

ספריית המרכז

ספריית המרכז כוללת חומרים רבים הנוגעים לתרבות, חברה ופוליטיקה במזרח התיכון. בין אוספינו תוכלו למצוא את הסדרות הבאות:
right.pngJarman, Robert L. (ed.), 1998. Political diaries of the Arab world: Iraq, 8 vols., Archive Editions.
right.pngJarman, Robert L. (ed.), 1998. Political diaries of the Arab world: Saudi Arabia, The Jedda diaries, 1919-1940, 6 vol., Archive Editions.

right.pngConder, Claude Reignier (ed.), 1998. The Survey of Western Palestine 1882-1888, 13 vol., Archive Editions & The Palestine Exploration Fund.
right.pngBurrell , R. M. (ed.), 1997. Iran Political Diaries 1881-1965, 12 vol., Archive Editions.
right.pngGadalia, Yogev (ed.), 1981. Documents on the Foreign Policy of Israel, 18 vol., Hamakor Press, Jerusalem.

right.png
Bidwell, Robin Leonard (ed.), 1986. The Arab Bulletin, 4 vol., Archive Editions: Gerrards Cross.
right.pngBurdett, Anita L. P. (ed.), 1998. Islamic Movements in the Arab World 1913-1966, 3 vol., Archive Editions.
 
right.pngDening, S. L. (ed.), 1997. King Abdul Aziz: Political Correspondence 1904-1953, 4 vol., Archive Editions.
right.pngGrohmann, Adolf (ed.), 1934. Arabic Papyri in the Egyptian Library, 5 vol., Egyptian Library Press: Cai
 
right.pngEren, Güler (ed.), 1999. Osmanli, 12 vol., Yeni Turkiye Yayinlari: Ankara.
right.pngRush, A. de L. (ed.), 1991. Ruling families of Arabia, 12 vol., Archive Editions.
right.pngToye, Patricia and Angela Seay (eds.), 1995. Israel :boundary disputes with Arab neighbours, 1946-1964, 10 vol., Archive Editions.
right.pngالرازي, أبو بكر محمد بن زكريا، 2000. الحاوي في الطب، 8 جلد، دار الكتب العلمية: بيروت.
right.pngالأقلام (مجلة)، 1964-1970. 37 جلد، وزارة الثقافة والارشاد القومي: بغداد.
right.pngالمسعودي، أبي الحسن علي بن الحسين، 1985. مروج الذهب ومعادن الجوهر، 4 جلد، دار الكتب المعلمية: بيروت.
right.pngموسوعة فهارس المكتبات والمخطوطات النادرة، 96 جلد.
right.pngتاريخ عثماني انجمني مجموعة سي، 6 جلد، 2003. استانبول : أحمد أحسان وشركاسي
​