מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה
ג'מאעהתואר שני יצירת קשר

יצירת קשר

בניין 74 (מרכז משפחת הלן דילר), חדרים 324-326, קמפוס ע"ש משפחת מרקוס, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 8410500, ישראל

phone.jpgטלפון: 972-8-6472538+

fax.jpgפקס: 972-8-6472922+

מייל.jpgמייל: hercen@bgu.ac.il