מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

תוכניות מצטיינים "מבטים מן המזרח"

המרחב הרב-תחומי "מבטים מן המזרח" פועל בפקולטה למדעי הרוח והחברה ומכשיר תלמידות/ים למחקר חוצה-דיסציפלינות ומעמיק.

המרחב הרב-תחומי "מבטים מן המזרח" פועל בפקולטה למדעי הרוח והחברה ומכשיר תלמידות/ים למחקר חוצה-דיסציפלינות ומעמיק. הוא שואף לקדם, לפתח וליצור מערך אפיסטמולוגי "מזרחי" שיהווה בסיס לבניית שפות מחקריות חדשות שלא רק תהוונה שינוי בנקודת המבט, אלא גם תצענה אפשרויות חדשות לחקר "אזורי", "מקומי" ו"גלובלי", ובאותו זמן לאתגר מונחים אלו עצמם.

תחומי דעת עיקריים:

  • שילוב מותאם אישית בין לימודי תרבויות, המזרח התיכון, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל, אומנויות, מדעי המחשב, תקשורת ועוד.
  • התוכנית מתמקדת בחיבורים בין תחומי רוח, חברה, טבע, אומנויות וטכנולוגיה, ובמערכות הקשרים והיחסים ביניהם, מנקודת מבט שהיא הומניסטית, רחבת יריעה, מאתגרת וביקורתית.
  • תוכנית לימודים אישית המבוססת על הרשמה למחלקת שיוך בפקולטה למדעי הרוח והחברה.
  • הלימודים והמחקר במרחב ייערכו באוניברסיטה וכן בסדנאות ומעבדות ספציפיות שייערכו במקומות שונים בארץ, וכן בארצות במזרח התיכון ובצפון אפריקה.

תחומי המחקר

מדעי הרוח תוך שילוב בתחומים נבחרים ממדעי החברה, הטבע והטכנולוגיה על פי שלוש תוכניות רוחב:

  • לימודי תרבויות - "עולמות ותהודות"
  • יהודים, מיעוטים ודיאספורות בתרבויות האסלאם
  • היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע​

תואר שלישי

תלמידים מצטיינים יכוונו להמשך לימודי תואר שלישי במסלול המשולב או הרגיל.

לפרטים והרשמה

נא לפנות לתיאום פגישה דרך הרכזת המנהלית של התוכנית, גב' טל סלע

מייל: hercen@bgu.ac.il, טלפון: 08-6472538, פקס: 086472922

מבנה התוכניות והקורסים: נקז
קורסים במחלקת השיוך 8 נק"ז
סמינר כלל מרחבי 4 נק"ז

שניים מתוך שלושת קורסי הליבה של כל אחד מנושאי החתך

1. ספרויות מינוריות: בין זהות וטראומה לבין מבע אמנותי – יתקיים בזום, בסמסטר א', בימי ה' בין השעות 14-18 – שווה 4 נק"ז

2. MENA people on MENA region – ייערך במרוקו

3. תרבות מול יצירת טקסט ותמונות בעזרת בינה מלאכותית ולמידת מכונה: הגינות, גיוון ואחריות – יתקיים בזום, בסמסטר א', בימי ה' בין השעות 12-14 – שווה 2 נק"ז

8 נק"ז
קורסי בחירה בייעוץ אישי על פי נושא התזה ותחומי עניין 8 נק"ז
השתתפות בסדנה/מעבדה או קורס מתוך הרשימה 4 נק"ז (לנרשמים למחלקות הדורשות 40 נק"ז לתואר)
עבודת גמר (תזה) 8 נק"ז
סה"כ לתואר 36 נק"ז או 40 נק"ז