מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה
ג'מאעהתואר שני יצירת קשר

אנשי סגל

 

ד"ר אורית ואקנין יקותיאלי

יו"ר

חדר:
בניין 74 (דילר) חדר 325
טלפון:
086472539

מר אסף רמון

מנהל רשת

חדר:
בניין 74 (דילר) חדר 324
טלפון:
086472538

ד"ר חיה במבג'י-סספורטס

מרצה בכירה

רכז אקדמי

חדר:
בניין 74 (דילר) חדר 324
טלפון:
08-6472538

מר יונה אבדור

מרצה

סטודנט פוסט-דוק

חדר:
חדר 324, בניין 74 (דילר)
טלפון:
08-6472538

משרד

Administrative Coordinator

חדר:
בניין 74 (דילר) חדר 324
טלפון:
086472538

גב' עדי גורה

מתאם תכנית

חדר:
בניין 74 (דילר) חדר 324
טלפון:
08-6472538

מר עידן בריר

מרצה

רכז אקדמי

חדר:
חדר 324, בניין 74 (דילר)
טלפון:
08-6472538