מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה
ג'מאעהתואר שני יצירת קשר

ועדת היגוי​פרופ' דניאל חיימוביץ',
נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב
herzog.jpeg ​מר יצחק בוז'י הרצוג,
נשיא מדינת ישראל
ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי, יו"ר מרכז הרצוג ​ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי,
יו"ר מרכז הרצוג
אבי רובין.jpeg

פרופ' אבי רובין,
ראש מחלקת לימודי המזרח התי​כון
jeff-2.jpg

​מר ג'ף קיי,
הנשיא לקשרי ציבור ופיתוח משאבים
פרופ' דוד וטשטיין, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה​ ​פרופ' דוד וטשטיין,
דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה