המרכז לחקר המוכנות והמענה למצבי חירום ואסון

מטרות ויעדים
 • לפתח ולקדם פעילות מחקרית בתחום המוכנות למצבי חירום ואסון מתוך גישה כוללנית, מקיפה ורב תחומית, לרבות חוסן על כל רמותיו.
 • להפיץ ידע בתחום המוכנות לאסונות, רפואת החירום וניהול מערכות במצבי חירום.
 • להוות מוקד ידע ותמיכה קהילתי, אזורי ובינלאומי בתחום.
 • לאפשר חשיבה משותפת והעשרה אינטלקטואלית של חוקרים בעלי שם, אקדמאים ואנשי שטח מתחומים שונים ומגוונים.
 • ליצור דיאלוג ולשפר התקשורת בין התחומים השונים המעורבים בהתמודדות עם מצבי חירום ואסון.
 • לקדם ולפתח מוכנות רחבה ואינטגרטיבית אשר תתן מענה נכון ויעיל יותר בזמן צורך אמיתי בארץ ובעולם על בסיס הידע הרחב, המומחיות המצטברת וקשרי המרכז.

 

המרכז מתמקד בעשרה תחומים חשובים:

 1. ​חקר המוכנות לתרחישי חירום ואסון בריאותיים בכלל התחומים לרבות:
  • אסונות טבע: רעידת אדמה, שיטפונות, צונאמי, פגיעות ושינויי אקלים, בצורת, התפרצות געש ומגיפות.
  • מעשי טרור קונבנציונאליים ובלתי קונבנציונליים.
  • לוחמה: קונבנציונאלית ובלתי קונבנציונלית: כימית, ביולוגית, טכנולוגית ורדיולוגית.
  • תאונות: פגיעות רכב, חומרים מסוכנים, שריפות, ליקויי בניה וכד'.
  • התפרצות תחלואה: מגיפות, הרעלות וכד'.
  • איומים חדשים ומתחדשים (emerging threats). תוך שימת דגש על:
   • הערכות ושיתוף פעולה אזורי בתחום המוכנות לאסונות.
   • צרכים של אוכלוסיות מוחלשות ומוגבלות בתרחישי אסון.

 2. חקר המענה באירועי חירום ואסון בריאותיים בכללם במתארים המפורטים לעיל.

 3. היבטים חברתיים, התנהגותיים, ופסיכולוגיים של מצבי חירום ואסון.

 4. היבטים חברתיים, תרבותיים, משפטיים, תחיקתיים ואתיים (כולל מנהיגות ואחריותיות).

 5. תקשורת, מדיה חברתית (קלאסית וחדשה) ומידע לציבור.

 6. פיתוח כלי הערכה ומדידה לתרחישי חירום ואסון בריאותיים לרבות:
  • כלים להערכת החוסן הקהילתי.
  • כלים להערכת המוכנות.
  • כלים להערכת מודלים להתערבות.
  • כלים להערכת ההתערבות.
  • כלים להערכת מספר נפגעים ברעידת אדמה.
  • כלים לניתוח הפעילות במדיה החברתית.
  • אחריותיות – Accountability.

 7. הגדרת צרכי מידע ואיתור מקורות מידע ובניית מאגרי מידע ייחודיים בתחום המוכנות והמענה לתרחישי חירום ואסון בריאותיים.

 8. עידוד מחקר ושיתוף פעולה בין תחומי, בין ארגונים ובין דיסציפלינות העוסקים בתחום המוכנות והמענה למצבי חירום ואסון.

 9. הפצה והטמעה, בארץ ובעולם, של ידע בתחום המוכנות והמענה לתרחישי חירום ואסון בריאותיים.

 10. ייעוץ, הדרכה והכשרה בהקשר למוכנות לתרחישי חירום ואסון בריאותיים