מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים ד"ר לרפואה

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

תעריפים (נכון למדד 07/2023)

תעריפי שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד
11,296 ש"ח

שכר לימוד בסיסי מופחת לתואר ראשון עבור שנים א'-ג'

15,265 ש"ח

שכר לימוד בסיסי (100%) - עבור שנים ד'-ו' ובתכנית 4 שנתית

3,969 ש"ח

גובה ההפחתה (שיפוי) לתואר ראשון (100%)

19,081.25 ש"ח

שכר לימוד  בסיסי גבוה (125%) לסטודנטים אזרחי חו"ל או ממומנים  (מימון ע"י משרד הביטחון ועוד)

14,120 ש"ח

שכר לימוד בסיסי גבוה (125%) לתואר ראשון - מופחת לסטודנטים אזרחי חו"ל או ממומנים  (משרד הביטחון ועוד)

תעריפי תשלומים נלווים לשנת הלימודים תשפ"ד
448 ש"ח

שרותי רווחה

637 ש"ח

שירותי אבטחה

10 ש"ח

התאחדות הסטודנטים הארצית

תעריפי קורסי הכנה לשנת הלימודים תשפ"ד
2,290 ש"ח

קורס אנגלית בסיסית

1,526ש"ח

קורס אנגלית מתקדמים א'

שיעור דמי טיפול אשראי עבור תשלום באינטרנט - 0.643% מסכום העסקה

תעריפים נוספים:

  • קנס לבחינה ראשונה (בעלי חוב כספי) 66 ש"ח
  • קנס לבחינה שניה (בעלי חוב כספי) 132 ש"ח
  • קנס לבחינה שלישית והלאה (בעלי חוב כספי) 264 ש"ח
  • קנס רישום מאוחר לקורסים (למעט ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן) 220 ש"ח
  • ויתור אקדמי + שורת ביטול אחת 241 ש"ח (ויתור אקדמי לא כולל שורת ביטול = 220 ש"ח)
  • כל שורה נוספת של ויתור (עד לתקרה של 61 ש"ח לטופס אחד) 21 ש"ח
  • ​מחברת סרוקה (למבטלי דמי רווחה) 5 ₪

שינויים בתכנית הלימודים לאחר תום "תקופת השינויים" (ויתור אקדמי)

ביטול קורס (מבחינה אקדמית) בפקולטות בהן ניתן לבצע "ויתור אקדמי" לאחר תום "תקופת השינויים", יחוייב בעלות הקורס ובנוסף יחויב בקנס ביטול מאוחר .

תקנון שכר לימוד עפ"י דוח ועדת וינוגרד

לקריאת דו"ח וינוגרד באתר המל"ג >