מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מועדי תשלום ואמצעי תשלום מקובלים

איך משלמים שוברים, אמצעי תשלום, אופן פריסת התשלום

תשלום שוברים במזומן בלבד | בבנק הדואר, בנק הפועלים ובנק לאומי ו/או תשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט

​סטודנט שלא חתם על הרשאה לחיוב חשבון בנק, ישלם באמצעות שוברי תשלום אשר יופקו בהתאם לטבלת גובה התשלומים ומועדם. הודעה בדבר הפקת השובר תישלח למייל האוניברסיטאי.

הסכומים המופיעים בשוברים נכונים לפי הנתונים הקיימים במערכת החשבונות, במועד הפקתם. שינויים בנתונים הנ"ל יבואו לידי ביטוי בשובר הבא.

עבור כל שובר ייגבו דמי טיפול בסכום של 15 שקלים (החל מהמקדמה השניה בסמסטר א', סה"כ עד 75 שקלים לשנה למי שמשלם בשוברים בלבד). אם התשלום יבוצע באינטרנט (ללא השובר) יבוצע זיכוי עבור דמי הטיפול.

ניתן לשלם את שכר הלימוד והחיובים הנוספים באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט. התשלום באמצעות כרטיס האשראי יישא דמי טיפול. מהסכום הנקוב בשובר. לא ניתן לשלם שוברים בכרטיס מסוג דיינרס או מסוג דיירקט. את התשלום ניתן לבצע באתר האינטרנט.

​ניתן להדפיס את השוברים במדפסת ביתית ולשלם בבנק הדואר במזומן בלבד, או להיעזר במדפסת השוברים בשרות עצמי הממוקמת בבית הסטודנט, ולשלם בבנק הפועלים או בבנק לאומי.