מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מועדי תשלום ואמצעי תשלום מקובלים

איך משלמים שוברים, אמצעי תשלום, אופן פריסת התשלום

תשלום באמצעות פיקדון לחיילים משוחררים

​מיועד לסטודנטים המעוניינים לשחרר את הפיקדון הצבאי של חיילים משוחררים לטובת הלימודים.

תשלום מקדמה ראשונה (הודעת קבלה לסטודנטים חדשים בלבד) או שובר שכר לימוד שמצוין עליו "פיקדון צה"ל" ניתן לשלם באמצעות פיקדון צה"ל באתר משרד הביטחון - היחידה לחיילים משוחררים ובתנאי שיתרת הפיקדון זהה או גבוהה יותר מהסכום הנקוב בשובר. 

ראו במצגת הסבר על תשלום שובר באמצעות פיקדון חיילים משוחררים. 

סטודנט שיתרת הפיקדון נמוכה יותר מהסכום הנקוב בשובר – יוכל להפיק שובר בסכום היתרה שבפיקדונו במדור חשבונות סטודנטים בלבד.

חשוב – בעמדת השוברים לא ניתן להפיק שובר לפיקדון על חלק מהסכום הנדרש לתשלום.​