מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מועדי תשלום ואמצעי תשלום מקובלים

איך משלמים שוברים, אמצעי תשלום, אופן פריסת התשלום

פירוט חיובים בהרשאה לחיוב חשבון

סמסטר א' (סתיו)

מקדמה ראשונה לסטודנטים ותיקים  תחולק לשניים:

◂​חלק א' - ביום 14.08 - יגבו 12.5% משכר הלימוד הבסיסי המלא + שירותים נלווים

◂חלק ב'- ביום 14.09 - יגבו 12.5% משכר הלימוד הבסיסי המלא.

(המועמדים החדשים בשלב ​זה שילמו מקדמת חדשים).

ביום 14.01.2024– יגבו  15% משכר הלימוד השנתי הנלמד, יישור קו ל 80% מהיקף המערכת של הסמסטר, או מהיקף לימודים מלא ללומדים לימודים חלקיים + חיובי שכ"ד מיום הכניסה ועד סוף דצמבר (למתגוררים במעונות)

ביום 14.02.2024– יגבו  יתרת שכר הלימוד של הסמסטר, תשלום זה מהווה גמר חשבון לסמסטר א' + חיובי שכ"ד עבור חודשים ינואר ועד סוף פברואר (למתגוררים במעונות).

 

 סמסטר ב' (אביב)

מקדמה ראשונה – תחולק לשניים:

חלק א' - ביום 14.03.2024- יגבו 15% משכר הלימוד הבסיסי המלא עפ'י היקף הלימודים בסמסטר א' (30% מההיקף הנלמד בסמסטר הקודם) + חיובי שכ"ד עבור חודש מרץ (למתגוררים במעונות).

חלק ב'- ביום 26.05.2024 - יגבו 15% משכר הלימוד הבסיסי המלא ללומדים לימודים חלקיים, או יישור קו ל 70% מהיקף המערכת לסמסטר  + חיובי שכ"ד עבור חודש אפריל (למתגוררים במעונות).

ביום 14.06.2024– יגבו  15% משכר הלימוד השנתי הנלמד ללומדים בלימודים חלקיים, או יישור קו ל 90% מהיקף המערכת של הסמסטר + חיובי שכ"ד עבור חודשים מאי ויוני (למתגוררים במעונות).

ביום 14.07.2024 – יגבו  את יתרת שכר הלימוד של הסמסטר, תשלום זה מהווה גמר חשבון לסמסטר ב' + חיובי שכ"ד עבור חודש יולי ועד תום החוזה (למתגוררים במעונות).

 

* יתכנו שינויים בתאריכי התשלום.