מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
ראש תכנית-חבר סגל אקדמי בכיר
פרופ', סימון מורן סובל
ראש תכנית-חבר סגל אקדמי בכיר
simone@bgu.ac.il 086479802