מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

מחשבון ממוצע בגרות וסכם

ערכי הסכם עשויים להשתנות משנה לשנה לפיכך יש לחשב סכם בסמוך למועד ההרשמה.

​​​​​​​​​​​​​​הקבלה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, נקבעת על פי ממוצע ציוני הבגרות וצירופים של ציוני תעודת הבגרות, המבחן הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה, הרמה באנגלית, ראיון לחלק מהמחלקות וכו'. חתך הקבלה של כל מחלקה נקבע על פי היחס שבין יכולת הקליטה של המחלקה, ומספר המועמדים המבקשים ללמוד בה.

​על מנת לחשב סכמים יש צורך לחשב את ממוצע ציוני הבגרות.

לחישוב ממוצע ציוני הבגרות >>