מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מלגת  Ros​man

סוציו-אקונומי

רישום סגור

מיועדת לסטודנטים הלומדים תואר ראשון, במקצועות ההנדסה והמדעים. שירות צבאי חובה, המגיעים מרקע סוציו-אקונומי מאתגר.

מלגה זו מממנת שכ"ל מלא + מעונות + מלגת מחייה באותה שנה בה הגישו את הבקשה למלגה.

המלגה לתלמידי ותלמידות קמפוס באר שבע וקמפוס אילת.

 

ההרשמה לסטודנטים חדשים עד 15/8/2023​

מדור סיוע כלכלי יצור קשר עם הסטודנטים שימצאו מתאימים, לאחר מילוי טופס הבקשה המקוון.​

הגשת בק​​שה מקוונת למלגה (מדפדפן Chrome בלבד) » ​