מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

ראש מחלקה-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' יותם לוריא
ראש מחלקה-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
yotam@bgu.ac.il 08-647-2679 0000-0002-0078-2503
פרופ'
ראש מחלקה-חבר/ת סגל אקדמי בכיר