מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, תומר שושי
חבר סגל אקדמי בכיר
tomershu@bgu.ac.il 086472102