מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, שמואל פינקרט
חבר סגל אקדמי בכיר
pinkerts@bgu.ac.il 086479684