מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר, עוז קירה
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ozkira@bgu.ac.il 0747795310