מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' עודד לונגרט
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
odedl@bgu.ac.il 0747795051 0000-0002-2587-0702
פרופ'
חבר/ת סגל אקדמי בכיר