מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר, תמר מקוב
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
makovt@bgu.ac.il 086472774