מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר איריס כהן-קנר
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
irisck@bgu.ac.il 08-642-8708 0000-0002-4510-5709
ד"ר
חבר/ת סגל אקדמי בכיר