מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר ענב פרידמן
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
enavfrie@bgu.ac.il 08-646-0783 0000-0002-7509-3139
ד"ר
חבר/ת סגל אקדמי בכיר