מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר חנה כהן
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
chencohe@bgu.ac.il 0747795041 0000-0001-6140-5632
ד"ר
חבר/ת סגל אקדמי בכיר