מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר, אסף שמרלינג
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
assafs@bgu.ac.il 086479693