מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים תואר שלישי

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים בתואר שלישי

סטודנט שהחליט לבטל/להפסיק לימודיו, חייב להודיע על כך לרכזת הרלוונטית, כמפורט באתר קרייטמן >​

(פקס: 08-6472889 , טלפון: 08-6461209 )

 

גובה החיוב בגין ביטול מועדי הודעה על ביטול/הפסקת לימודים

  • ​גובה החיוב בגין הביטול עד התאריך 30.09 - אין חיוב, מלוא המקדמה ששולמה תוחזר.
  • מתאריך 01.10 ועד פתיחת הסמסטר - חיוב מחצית המקדמה
  • מפתיחת שנת הלימודים ועד תום תקופת השינויים - חיוב מלוא המקדמה
  • ​ביטול לאחר תום תקופת השינויים ועד תום הסמסטר - חיוב במלוא שכר לימוד בגין הסמסטר

הבהרות לחיובי שכר לימוד בגין הפסקת לימודים:

  1. סטודנט אשר לא ערך רישום לקורסים עד לתום תקופת השינויים, יופסקו לימודיו.
  2. סטודנט שהפסיק לימודיו ללא אישור הוועדה לתלמידי מחקר, יחויב בתשלום עבור כל תקופת ההיעדרות עפ"י הכללים המפורטים לעיל. החיוב יעשה על בסיס שכר הלימוד השנתי המלא של השנה בה נעשה החיוב.
  3. סטודנט שאושרה לו חופשה, לא יחויב בתשלום עבור תקופת החופשה.