מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים תואר שלישי

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

עקרונות שכר הלימוד לתואר שלישי

שכר לימוד לתואר שלישי

שכר לימוד המצטבר המינימלי לתואר שלישי הוא % 100 ונצבר בארבע שנים לפי הפירוט הבא:

40% בשנה ראשונה

40% בשנה שניה

10% בשנה שלישית

10% בשנה רביעית

100% סה"כ

לאחר השלמת המצטבר המינימלי יחויב הסטודנט ב-5% שכר לימוד המלא לכל סמסטר נוסף עד להגשת העבודה לשיפוט.

עקרונות שכ"ל "לימודי השלמה לקראת התואר דוקטור"

לימודי השלמה לקראת תואר "דוקטור" מיועדים למועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה של המחלקה, אך יוכלו להתקבל אם ועדת תלמידי מחקר השתכנעה, שהמועמד יוכל להגיע לרמה הנדרשת על ידי לימודי השלמה.

שכר הלימוד יחויב לפי הפירוט הבא -

10% שכר לימוד לשנה משכר הלימוד הבסיסי המלא (כלומר 5% כל סמסטר) ולאחר שיצטרפו לתואר שלישי, מועמדים אלה יחלו לשלם לפי המופיע בטבלה לעיל - עקרונות שכר הלימוד לתואר שלישי).

 

עקרונות שכר לימוד מסלול משולב לתואר שלישי

הלומדים במסלול המשולב, יחויבו ב - % 200 שכר לימוד מצטבר מינימלי עד לקבלת התואר השני. עם קבלת הסטודנט למסלול המשולב, חלים עליו עקרונות שכר הלימוד לתואר השלישי.

במסלול זה לא ישלם הסטודנט בגין בחינת גמר המהווה תנאי קבלה לתואר השלישי.

 

עקרונות שכר לימוד מסלול ישיר לתואר שלישי

סטודנט הרשום למסלול הישיר לתואר שלישי וישלים לימודיו לתואר שלישי, יחויב בשכר לימוד נורמטיבי ללימודי תואר שלישי החל מתחילת לימודיו במסלול.

סטודנט כנ"ל, שיפסיק את לימודיו או שלימודיו לתואר השלישי הופסקו, עם קבלת התואר השני, יחויב בהתאם לכללי שכר לימוד לתואר שני ,רטרואקטיבית מתחילת לימודיו במסלול הישיר.