מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים תואר שלישי

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

תעריפים (נכון למדד 07/2023)

תעריפי שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד
15,265 ש"ח

שכר לימוד בסיסי (100%)

19,081.25 ש"ח

שכר לימוד  בסיסי גבוה (125%) לסטודנטים אזרחי חו"ל או ממומנים  (מימון ע"י משרד הביטחון ועוד)

שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל תשלום עבור שירותים נלווים כגון: שירותי רווחה, שירותי אבטחה, קורסי הכנה בשפה זרה וכדומה.

תעריפי שרותים נלווים וקורסי הכנה בשפה זרה יקבעו ע"י האוניברסיטה.

תעריפי תשלומים נלווים לשנת הלימודים תשפ"ד
448 ש"ח

שרותי רווחה

637 ש"ח

שירותי אבטחה

שיעור דמי טיפול אשראי עבור תשלום באינטרנט 0.643% מסכום העסקה

תעריפים נוספים:

  • קנס לבחינה ראשונה (בעלי חוב כספי) 66 ש"ח
  • קנס לבחינה שניה (בעלי חוב כספי) 132 ש"ח
  • קנס לבחינה שלישית והלאה (בעלי חוב כספי) 264 ש"ח
  • קנס רישום מאוחר לקורסים לסטודנטים ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן 275ש"ח
  • ​מחברת סרוקה (למבטלי דמי רווחה) 5 ₪

תקנות שכר הלימוד

גובה שכר הלימוד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב הוא בהתאם להחלטות הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה (ועדת וינוגרד).

שכ"ל מצטבר מינימלי לתואר

קבלת תואר מאוניברסיטת בן - גוריון בנגב מותנית בתשלום מלוא שכר לימוד מצטבר מינימלי לאותו תואר. סטודנט אשר יגיש בקשת זכאות לתואר וטרם שילם את מלוא שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר, יחוייב בהשלמת שכר לימוד גם אם סיים את לימודיו.

​אחוז שכ"ל מצטבר מינימלי ​מספר השנים התקניות ​ שם התוכנית/פקולטה
100% 4 ​תואר שלישי

* להוציא יוצאים מן הכלל

מעבר ממוסד אקדמי אחר

*תנאי זה חל גם על תלמידי המכללות באחריות אקדמית של אוניברסיטה בן גוריון בנגב

לפי שנתון האוניברסיטה, סטודנט שעובר ממוסד אקדמי אחר יהיה חייב להשלים לפחות 40 נק"ז באוניברסיטה, כלומר 100% שכר לימוד. אם שילם באוניברסיטה פחות מכך יחוייב בהפרש כהשלמת שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר.