מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים תואר שלישי

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

סיום חובות כספיות

​סטודנט שסיים את לימודיו ישלם את כל חובותיו הכספיים כולל השלמת שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר. בדיקת תשלום מלוא שכר לימוד המצטבר המינימלי לתואר, מתבצעת על ידי מדור חשבונות סטודנטים, רק לאחר שהסטודנט הגיש "בקשת זכאות לתואר", בפקולטה. עם סיום תשלום כל החובות הכספיים לתואר, הסטודנט יהיה זכאי לקבל תעודה ו/או אישור.