מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים תואר ראשון

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

תעריפים (נכון למדד 07/2023)

תעריפי שכר לימוד
11,296 ש"ח

שכר לימוד בסיסי מופחת לתואר ראשון

3,969 ש"ח

גובה ההפחתה (שיפוי) לתואר ראשון (100%)

14,120 ש"ח

שכר לימוד בסיסי גבוה (125%) לתואר ראשון - מופחת לסטודנטים אזרחי חו"ל או ממומנים (משרד הביטחון ועוד)

תעריפי קורסי הכנה לשנת הלימודים תשפ"ד
2,290 ש"ח

קורס אנגלית בסיסית

1,526 ש"ח

קורס אנגלית מתקדמים א'

תעריפי תשלומים נלווים לשנת הלימודים תשפ"ד
448 ש"ח

שירותי רווחה

637 ש"ח

שירותי אבטחה

10 ש"ח

התאחדות הסטודנטים הארצית

שיעור דמי טיפול אשראי עבור תשלום באינטרנט 0.643% מסכום העסקה

תעריפים נוספים

  • קנס לבחינה ראשונה (בעלי חוב כספי) 66 ש"ח
  • קנס לבחינה שניה (בעלי חוב כספי) 132 ש"ח
  • קנס לבחינה שלישית והלאה (בעלי חוב כספי) 264 ש"ח
  • קנס רישום מאוחר לקורסים 220 ש"ח
  • ויתור אקדמי + שורת ביטול אחת 241 ש"ח (ויתור אקדמי לא כולל שורת ביטול = 220 ש"ח)
  • כל שורה נוספת של ויתור (עד לתקרה של 63 ש"ח לטופס אחד) 21 ש"ח
  • ​מחברת סרוקה (למבטלי דמי רווחה) 5 ₪

שינויים בתכנית הלימודים לאחר תום "תקופת השינויים" (ויתור אקדמי)

סטודנט.ית שיבטלו קורס (מבחינה אקדמית) בפקולטות בהן ניתן לבצע "ויתור אקדמי" לאחר תום "תקופת השינויים", יחוייבו בעלות הקורס ובנוסף יחויבו בקנס ביטול מאוחר.