מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

השתלמות בתר-דוקטור

​​בית-​הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן ​אחרא​י על כל תלמידי בתר-דוקטור באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, החל מתהליך הרישום וכלה בסיום הלימודים.

​​​​​​ההרשמה לבתר-דוקטור פתוחה כל השנה​

למערכת חיפוש מנחים ותחומי מחקר >>

ניתן להגיש מועמדות להשתלמות בתר-דוקטור לעומדים בתנאים הבאים:

  • בעלי תואר דוקטור לפילוסופיה ממוסד להשכלה גבוהה מוכר, או מי שיש לו אישור על הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט. במקרה האחרון, המעמדות מאושרת לשנה, והמשכה מותנית ​​באישור הזכאות לתואר השלישי.
  • טרם חלפו חמש שנים ויותר ממועד אישור הדוקטורט ועד תחילת השתלמות הבתר דוקטור.
  • נדרשת הסכמת איש סגל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בדרגת מרצה ומעלה, להנחות את המשתלם.
  • מועמדים שיקבלו מלגה, נדרשים לדאוג שהמנחה המיועד ימלא מספר סעיף תקציבי (ראה נספח ההתחייבות). משתלמים ללא מלגה ימלאו את החלק הרלוונטי בנספח ההתחייבות.

מועדי הרשמה:

  • הרשמה להשתלמות בתר-דוקטור מתאפשרת לאורך כל השנה.
  • ​קבלת מלגת קיום מתקציבי המנחה, אינה תלויה בתאריך התחלת ההשתלמות, אלא בהסכמת המנחה.

מועמדות למלגות קיום מגורמים אחרים, ניתן להגיש בהתאם לתאריכי ההגשה המפורסמים באתר בי"ס קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים ובמחלקות השונות. ההגשה מתבצעת דרך המחלקות עצמן, אלא אם צוין אחרת במסגרת הקול הקורא.

לתשומת ליבכם:

  • הגשת מועמדות למלגה, אינה מבטיחה זכייה בה.
  • בחלק מהמלגות מותנית קבלת המלגה, בכך שההשתלמות תתחיל בטווח תאריכים מסוים. באחריות המשתלם לעקוב אחר התנאים המפורטים בקול הקורא, ולעמוד בקריטריונים הנדרשים.
  • הזכייה במלגות השונות כפופה למועדי השנה האקדמית (מתחילת אוקטובר ועד סוף ספטמבר), ללא קשר לתאריכי ההתחלה של המשתלם, ורק עבור התקופה שהיה נוכח בפועל.​​

​​​​​ להרשמה מקוונת לבתר-דוקטור >>

הנחיות רישום ומידע נוסף באתר בי"ס קרייטמן >>

מתחם מגורים לתלמידות ותלמידי מחקר ומשפחותיהם

מעונות המחקר מציעים חוויית מגורים אידיאלית לתלמידי ותלמידות מחקר. ממוקמים במרחק הליכה מהאוניברסיטה ומספקים דירות מרוהטות במלואן עם כל הנוחיות המודרניות.

מגוון אפשרויות הדיור מתאים לרווקים ולרווקות, זוגות ומשפחות, ומעודד יצירת קהילה תומכת.

עם אחזקה צמודה, שמירה 24/7, חדרי לימוד משותפים ופעילויות העשרה, המעונות מאפשרים לכם להתמקד במחקר שלכם תוך הנאה מסביבת מגורים נוחה ותומכת.

מגורי תלמידי ותלמידות מחקר
מגורי תלמידי ותלמידות מחקר