מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

אמנת מדיניות פרטיות – אתר האינטרנט של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ניתן לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני webmaster@bgu.ac.il

אתר האינטרנט של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אוסף מידע אודות הגולש באמצעות טפסי פניה הממוקמים בחלק מדפי אתר האינטרנט, ככל שהגולש בחר להזין פרטיו לטפסים אלו. הפרטים נמסרים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ע"י הגולש ואינם מזהים אותו אישית בעת הכניסה לאתר.

המידע עשוי להשמר במערכת ניהול הלקוחות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומשמש את אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בלבד לצורכי טיפול בפנייה או יצירת קשר עם המועמדים ללימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ולצורך שיפור בשירות המוענק על ידי המוסד. המידע אינו מועבר לצד שלישי או לגורמים אחרים שאינם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי הקשור לאוניברסיטה או לשירותיה. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האוניברסיטה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב משתמשת מפעם לפעם בשיווק מחדש עם Google Analytics ו-Facebook כדי לפרסם באינטרנט. ספקים של צד שלישי, כולל Facebook ו - Google , מציגים את המודעות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב באתרים ברחבי האינטרנט.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב וספקים של צד שלישי, כולל Facebook ו- Google, משתמשים בקובצי cookie של צד ראשון (כגון קובץ cookieשל Google Analytics) ובקובצי cookie של צד שלישי (כגון קובץ cookie של DoubleClick) ביחד, כדי ליידע את האוניברסיטה על התנועה באתר, כדי לבצע אופטימיזציה של דפים באתר וכדי להציג, מפעם לפעם, מודעות על סמך הביקורים הקודמים של הגולשים באתר.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.