מה תרצו לחפש?

לימודי תואר שלישי .Ph.D

​​​​​בית-הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן אחראי על כל תלמידי הדוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, החל מתהליך הרישום וכלה בהענקת התואר ל​מסיימים.
section-bottom

למערכת חיפוש מנחים ותחומי מחקר >>

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתקיימים לימודים ומחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D) בשלושה מסלולים:

 • מסלול רגיל - תקופת הלימודים והמחקר הנורמטיבית של תלמיד במסלול הרגיל הינה 4 שנים. במידת הצורך יוכל התלמיד לפנות לוועדת תלמידי המחקר בבקשה מנומקת להארכת תקופת המחקר​.

 • מסלול משולב - ​למסלול המשולב יוכל להתקבל תלמיד לתואר שני הנמצא בשלב מתקדם של מחקרו, והוכיח יכולת בולטת בעבודת המחקר שלו, וניתן להרחיב את מחקרו לעבודת דוקטורט מבחינת התוכן, המקוריות והחידוש.​
  משך הלימודים 4 שנים.

 • מסלול ישיר - המסלול הישיר מיועד לתלמידים מצטיינים אשר סיימו לימודים לתואר ראשון. מסלול זה מאפשר הרשמה ללימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ללא הרשמה לתואר שני. במסגרת המסלול הישיר ישלים התלמיד את מכסת הקורסים הנדרשת לתואר שני ושלישי ויבצע מחקר כנדרש בדוקטורט. תלמיד במסלול זה, שסיים את מכסת הקורסים הדרושה ללימודי תואר שני, הגיש הצעת מחקר ונבחן עליה בהצלחה, יהיה רשאי לקבל תואר שני​.
  משך הלימודים 5 שנים.


אנו מעוניינים לקלוט את הסטודנטים הטובים ביותר ועושים מאמץ להעניק תנאים מעולים: מנחים מצוינים שמשקיעים בתלמידי הדוקטורט שלהם, תשתיות מחקר מתקדמות ומלגות מצוינות.

מועמד יכול להתקבל ללימודי מחקר רק בהמלצת היחידה האקדמית אשר בה יבוצע המחקר ובאישור ועדת לימודי מוסמכים הפקולטית ועדת תלמידי מחקר.​​

להר​שמה מקוונת לתואר של​ישי >>

הנחיות רישום ומידע נוסף  >>

מידע לנרשמים לתואר שלישי (Ph.D)

מועמד המבקש להירשם כתלמיד תואר שלישי חייב לעמוד בתנאים הבאים:

 1. בעל תואר "מגיסטר" במסלול תזה מחקרית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב או בעל תואר של מוסד אקדמי מוכר אחר, בעל הישגים גבוהים בלימודיו בתואר השני כולל בעבודת הגמר. ניתן להתקבל גם במעמד משלים (על תנאי) - מיועד למועמד שאין לו תעודת זכאות לתואר השני, בתנאי שסיים את מכסת הקורסים לתואר השני והתזה הוגשה לבדיקה במזכירות הפקולטה הרלוונטית. הקבלה במעמד זה תהיה לתקופה שלא תעלה על סמסטר אחד.

 2. למצוא מנחה לעבודת המחקר (המנחה חייב להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה). לחיפוש מנחה באתר Scholars >> ​

 3. בעלי תואר שני מאוניברסיטה בחו"ל וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בארץ, יחויבו לעבור בהצלחה כתנאי להרשמתם כמועמדים וכאחד מתנאי הקבלה ללימודים, מבחן GRE הכללי (General Test) ונושאי (Subject Test). מועמדים לתחום הניהול יחויבו במבחן GMAT. תוצאות הבחינות חייבות להגיע לבית הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן יחד עם טפסי ההרשמה. רק לאחר קבלת תוצאות המבחן יועברו הבקשות לדיון בוועדות הקבלה. פטור מבחינת GRE-הוועדה לתלמידי מחקר רשאית לפטור מועמד מבחינה כנ"ל. לצורך דיון בבקשה לפטור מהבחינה על המועמד להציג גליון ציונים מאושר המפרט את הקורסים שנלמדו כולל ציון עבודת התיזה , העתק מעבודת התיזה וקורות חיים מעודכנים.

המועמד מתקבל ל"תקופת ניסיון" של עד 12 חודשים. בתום תקופת הנסיון התלמיד נדרש להגיש הצעת מחקר ולעמוד בבחינת מועמדות. לאחר סיום הבחינה בהצלחה עובר המועמד להיות תלמיד במעמד "מן המניין".​​

 

מועמדים חדשים - קבלת פרטי הזדהות למערכת ההרשמה לאוניברסיטה >>

 • פרטי ההזדהות של מועמדים חדשים שנרשמו בשנה קודמת ולא החלו ללמוד אופסו. במידה שהם מעוניינים להירשם מחדש, עליהם להשתמש בקישור לפתיחת פרטי הזדהות למועמדים חדשים. ​

בעת ההרשמה לאוניברסיטה עליך להעלות צילום תעודת זהות כקובץ jpg. אנו ממליצים להכין תצ​לום של המסמך מבעוד מועד. ​

לימודי השלמה לקראת תואר דוקטור מיועדים למועמדים שאינם עומדים בדר​ישות הקבלה של המחלקה בציון התיזה ו/או ממוצע הקורסים, אך יוכלו להתקבל אם ועדת תלמידי מחקר השתכנעה שהמועמד יוכל להגיע לרמה הנדרשת על ידי לימודי השלמה. ועדת תלמידי מחקר תדון בדבר קבלתו של מועמד כנ"ל לאור הישגיו בקורסים. ​

לשאלות בנושאי הרשמה וקבלה לאוניברסיטה

מוקד מידע ושירות

בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00

טלפון: 08-6461600.

 

לשאלות בנושא הזדהות בכניסה לאתר (קוד משתמש וסיסמה)

מדור תמיכת מחשוב

בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00

טלפון: 08-6477171.​​