מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים תואר ראשון

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

הרכב שכר לימוד - שיפוי

על פי החלטות ממשלת ישראל, חלו בשנות הלימודים תשס"ב-תשס"ו הפחתות בשכר הלימוד הבסיסי לתואר ראשון. החלטה זו אושרה על-ידי ממשלת ישראל, אשר התחייבה לממן הפחתה זו. סטודנט.ית ישלמו שכר לימוד מופחת במידה ובשנה האקדמית הראשונה למדו ועברו בהצלחה 18 נק"ז.

שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל תשלום עבור שירותים נלווים כגון: שירותי רווחה, שירותי אבטחה, קורסי הכנה בשפה זרה וכדומה. תעריפי שרותים נלווים וקורסי הכנה בשפה זרה, שיקבעו ע"י האוניברסיטה.

סטודנטים וסטודנטיות חדשים או ותיקים לתואר ראשון זכאים להפחתה זו רק במידה ויירשמו ויעמדו בהצלחה בדרישות האקדמיות של לפחות 18 נק"ז בשנה.

 

שכ"ל מצטבר מינימלי לתואר

קבלת תואר מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב מותנית בתשלום מלוא שכר לימוד מצטבר מינימלי לאותו תואר. סטודנט או סטודנטית אשר יגישו בקשת זכאות לתואר וטרם שילמו את מלוא שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר, יחוייבו בהשלמת שכר לימוד, גם לאחר סיום הלימודים.

שם התוכנית/פקולטה מספר השנים התקניות אחוז שכל מצטבר מינימלי
300% 3 תואר ראשון בכל הפקולטות מלבד הנדסה
350% 3.5  תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, למתקבלים החל מתשפ"א***
400% 4 תואר רשאון בהנדסה פיזיותרפיה סיעוד
405%** 4 תואר ראשון ברוקחות

**החל משנת תשפא אין חיוב בגין שנת סטאז'

*** תעריף שכ"ל לתכנית בחשבונאות עשוי להשתנות בהתאם להחלטות עתידיות של המל"ג.

הגשת עבודה באיחור

סטודנט או סטודנטית פעילים או שסיימו את לימודיהם לתואר ונותרו חייבים מטלות אקדמיות שלא בוצעו במועדן, מחוייבים על כל שנת איחור ב-5% משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה השנה בה דווח האיחור.

קורס חוזר

חזרה על קורסים תחושב כתוספת לתוכנית הלימודים לתואר ותחוייב בתשלום נוסף.

תקנון שכר לימוד עפ"י דוח ועדת וינוגרד

לקריאת הדו"ח המלא באתר המל"ג >​