מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים תואר ראשון

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

הרשמה כספית

​תשלום מקדמה ו/או תשלום מראש, מהווה הרשמה כספית לשנת הלימודים והתחייבות לכל הנובע מהרשמה זו . כמו כן, תשלום זה מהווה תנאי לעריכת רישום לקורסים. סטודנט.ית שחייבים שכר לימוד משנים קודמות, יוכלו לערוך רישום לקורסים אך ורק לאחר פרעון החוב ותשלום מקדמת שכ"ל לפחות.

לסטודנט.ית שיערכו רישום לקורסים, למרות אי הסדרת תשלום שכר הלימוד ,רשאית האוניברסיטה למחוק את הרישום לקורסים לסמסטר, להפסיק את לימודיהם ו/או להימנע מלתת להם להשתתף בבחינות סוף סמסטר, הרשמה לקורסים של סמסטר העוקב, אישורים ו/או תעודות עד לסילוק החוב.

סטודנט.ית שערכו רישום לקורסים מחוייבים בתשלום שכר הלימוד, בין אם השתתפו בהרצאות ו/או בבחינות ובין אם לאו (מידע נוסף ניתן לקרוא ב"תקנון הפסקת לימודים וביטול הרשמה").

הרשמה כספית אינה מהווה הוכחה לזכאות ללימודים מבחינה אקדמית.