מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Bgu Sign Mobile

מבנה ארגוני

​​​​​

המבנה הארגוני של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חבר הנאמנים

נשיא

ועד מנהל

סנאט

סגן נשיא ומנכ"ל    
סגן נשי​א לקשרי ציבור ופיתוח משאבים    
סגן נשיא ודיקן 
למחקר ופיתוח
  רקטור
סגנית נשיא לקשרים בין-לאומיים    
סגן נשיא לפיתוח אזורי ותעשייתי    
סגנית נשיא לענייני מגוון והכלה​    

רקטור

מכונים

פקולטות

היחידה ללימודים בין-תחומיים

מזכירות אקדמית

תוכניות מיוחדות

יחידות נוספות

המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין מדעי הרוח והחברה ​בית הספר לקיימות ושינויי אקלים

מנהל תלמידים:

 • מדור רישום
 • חשבונות סטודנטים
 • ייעוץ והכוונה
האקדמיה לטיס - חיל האוויר בי"ס קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים
המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב מדעי הבריאות

​​​​פרויקטים מיוחדים

ספריות
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות מדעי הטבע בית הספר הבין־פקולטי למדעי המוח בחינות, מערכת שעות ומס"ר ​דיקנאט הסטודנטים
מכון אילזה כץ למדע וטכנולוגיה בתחום הננומטרי

מדעי ההנדסה

המרכז ללימודי חוץ היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה
ניהול התוכנית לסטטיסטיקה וניתוח נתונים המרכז ללימודים קדם אקדמיים המשרד לסגל אקדמי חדש​

קמפוס אילת

מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע

סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח​:

 • הרשות למחקר ופיתוח
 • BGN טכנולוגיות
 • מכוני מחקר: המכונים לחקר המדבר; המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב; מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות; מכון אילזה כץ למדע וטכנולוגיה בתחום הננומטרי
 • מרכז​י מחקר פקולטיים ובין־פקולטיים​

מנכ"ל​:

 • אגף טכנולוגיות, חדשנות ודיגיטל
 • אגף משאבי אנוש
 • אגף כספים
 • אגף תפעול
 • אגף בינוי ואחזקה
 • אגף תכנון, תקצוב וכלכלה
 • אגף השיווק
 • לש​כה משפטית
 • המ​חלקה לארגון ושיטות