מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים תואר ראשון

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

סיום חובות כספיים

​סטודנט.ית שסיימו את לימודיהם ישלמו את כל חובותיהם הכספיים, כולל השלמת שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר.

בדיקת תשלום מלוא שכר לימוד המצטבר המינימלי לתואר, מתבצעת על ידי מדור חשבונות סטודנטים רק לאחר הגשת "בקשת זכאות לתואר", בפקולטה.

עם סיום תשלום כל החובות הכספיים לתואר, הסטודנט.ית יהיו זכאים לקבל תעודה ו/או אישור.