מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

"נתיב לאקדמיה" : להתקבל לאוניברסיטה ללא הבחינה הפסיכומטרית

התוכנית החד​שנית "נתיב לאקדמיה" של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תאפשר לכם ללמוד באחד המוסדות האקדמיים המובילים בישראל ללא צורך בפסיכומטרי!

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מפעילה תוכנית ייחודית שמהווה חלופה לבחינת הפסיכומטרי ומאפשרת למשתתפים בה להתקבל ללימודים על סמך הציונים בתוכנית, לצד ציוני הבגרויות. המשתתפים בתוכנית אינם תלויים בבחינה אחת אלא נבחנים בכל מקצוע בנפרד (אנגלית, חשיבה מתמטית, אוריינות אקדמית) ואף מקבלים בחלק מהקורסים את האפשרות לציוני 'מגן' שיכולים לסייע להם להעלות את ציוני הבחינות המסכמות.

​​לפרטים נוספים ולמידע על הרשמה היכנסו לאתר המרכז ללימודים קדם-אקדמיים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

למה כדאי ללמוד בתוכנית?

​הלימודים בתוכנית "נתיב לאקדמיה" אינם מוכוונים לטובת מבחן אחד שיקבע לבדו את עתידכם באקדמיה – אלא לכל מקצוע נלמד יש בחינה מסכמת משלו שמוקדשת אך ורק לו. המקצועות הנלמדים הם חשיבה מתמטית, אנגלית ואוריינות אקדמית.

  • יתרונה המשמעותי של התוכנית היא שיטת הלימוד אשר פורשת את החומר הנלמד על פני מבחנים מסכמים שונים ומאפשרת למשתתפים להתמקד בצבירת ידע והבנתו ולא רק בשינון החומר.
  • יתרון נוסף הוא השימוש בציוני 'מגן' אשר יכולים לסייע למשתתפים להעלות את ציון הבחינות המסכמות אליהן ייגשו בסיום התוכנית.

מדובר בתוכנית אינטנסיבית ומאתגרת אשר בוחנת את הידע והיכולות של משתתפיה בכל אחד מן התחומים הנלמדים ודורשת מחויבות והשקעה מצד הנרשמים.

למי מתאימה התוכנית?

​התוכנית מתאימה למי שאינם מעוניינים לגשת לבחינת הפסיכומטרי ומחפשים פתרון חלופי לקבלה לאוניברסיטה. 

למי שניגשו למבחן הפסיכומטרי בעבר אך לא קיבלו ציון מספק לטובת קבלה ללימודים, ייתכן עקב חוסר התאמה לשיטת הלימוד או בשל חרדת מבחנים. כאמור, המשתתפים ב"נתיב לאקדמיה" נבחנים ב-3 בחינות מסכמות שונות ויכולים להסתייע בציוני 'מגן'. במילים אחרות: לא הכל תלוי במבחן אחד!

מה לומדים בתוכנית?

​הקורסים של "נתיב לאקדמיה" אורכים כ-3 חודשים ומתקיימים במספר קבוצות, בשעות הבוקר או/ו אחה"צ. 

הלימודים מתקיימים במרכז ללימודים קדם-אקדמיים של אוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע. 

במסלול הרגיל הלימודים מתקיימים 2-3 ימים בשבוע ובמסלול המקוצר 4-5 ימים בשבוע. 

בסיום הלימודים יתקיימו מבחני הערכה בכל אחד מן המקצועות הנלמדים וציונים אלו ישוקללו במסגרת הרישום לאוניברסיטה במקום ציון פסיכומטרי.

לפרטים נוספים על תכנית "נתיב לאקדמיה" ולבדיקת סיכויי הקבלה שלכם לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מה אם כבר עשיתי מבחן פסיכומטרי/תוכנית "נתיב לאקדמיה" וברצוני לשפר דווקא את ציוני הבגרות?