מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

רווחה, מעונות ותשלומים נלווים ​

החזר יתרות בגין זיכוי מעונות

​החזר יתרות בגין זיכויי מעונות יבוצע מידי שנה בחודש אוקטובר בשל חיובי חשמל מאוחרים. יתרות אלו יקוזזו מתשלום לשנת הלימודים החדשה, אם אתה מעוניין לקבל יתרות אלו לחשבון הבנק, עליך לפנות בבקשה למדור חשבונות סטודנטים. ההחזר יהיה צמוד למדד.

הערות:

◂​סטודנטים המחויבים בקנס כספי, חיובי חשמל וכיוצ"ב יקבלו את החוב לתשלום בשובר הקרוב ביותר למועד החיוב.

◂סטודנט המתגורר במעונות ושילם תשלום שכר לימוד מראש בלבד (לא שכ"ד מראש) יופק עבורו שובר תשלום רק לאחר שנוצלה כל יתרת הזכות בחשבונו. סטודנט המבקש לשלם לפי ניצול כל יתרת הזכות יפנה למדור חשבונות סטודנטים להנפקת שובר לתשלום עבור שכר דירה.

◂​תשלום מראש עבור שכר דירה: למשלמים את שכר הדירה לשנה מראש, עד ליום 19.09.2023, תינתן הנחה של 2.5%. בדבר פרטים יש לפנות, לאחר תשלום מקדמת שכר הדירה ולאחר קבלת הודעת השיבוץ למעונות אל מדור חשבונות סטודנטים.